Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou v Lichnově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou v Lichnově zadávané zadavatelem Obec Lichnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lichnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou v Lichnově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou včetně opravy splaškové a dešťové kanalizace,. Práce proběhnou v souladu s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lichnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 650 000,- bez DPH (1 996 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeňka Švrčková

Kontaktní e-mail: starosta@tkrlichnov.cz

Kontaktní telefon: 725 141 432

Kontaktní datová schránka: u4gbc36

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava zpevněné plochy za Obecní hospodou v Lichnově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 17. 5. 2017 Zobrazit
Krycí list 17. 5. 2017 Zobrazit
Obchodní podmínky 17. 5. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 17. 5. 2017 Zobrazit
Situační výkres 17. 5. 2017 Zobrazit
Čestné prohlášení 17. 5. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 21. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap