Technický areál v obci Libhošť na parc.č. 113/2, 1729 a 112 k.ú. Libhošť

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický areál v obci Libhošť na parc.č. 113/2, 1729 a 112 k.ú. Libhošť zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický areál v obci Libhošť na parc.č. 113/2, 1729 a 112 k.ú. Libhošť

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném PD a soupisem stav.prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o novostavbu technického areálu v obci Libhošť. Technický areál je rozdělen na dva stavební objekty, kde prvním je sběrný dvůr, který je již realizován a není součástí této veřejné zakázky. Druhým stavebním objektem je zázemí pro komunální techniku, které bude sloužit pro parkování technických vozidel obce a bude zde uskladňován posypový materiál. Zázemí pro komunální techniku bude realizováno formou montáže haly v provedení ocelové konstrukce EXC2.Oplechování bude provedeno ze sendvičových panelů. Více informací je k dispozici v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - stavební práce; 45200000-5 - konstrukční a stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Libhošť, parc.č. 113/2, 413 a 112

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 535 000,- bez DPH (9 117 350,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 6. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švanar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický areál v obci Libhošť na parc.č. 113/2, 1729 a 112 k.ú. Libhošť.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap