Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace

Předmět veřejné zakázky

Zajištění projekční a inženýrské činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zpracování:
- studie proveditelnosti
- architektonické studie stavby
- projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
- projektové dokumentace pro provádění stavby
- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- provedení kompletní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Externí odkaz na bližší informace

Unitender s.r.o., Iveta Michalusová, tel. +420 596 245 926, e-mail: iveta.michalusova@nitender.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

631797

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění veřejné zakázky

Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 306 000,- bez DPH (4 000 260,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

17. 3. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Libhošť, starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Helena Šimíčková

Kontaktní e-mail: starosta@libhost.cz

Kontaktní telefon: +420 556 730 319, +420 734 578 133

Kontaktní datová schránka: zgcwtb9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Sdružení Brücknerprojekt a INVIN, společnost za níž jedná vedoucí účastník na základě smlouvy o společnosti, INVIN s.r.o. (29211751) Dodavatel 3 242 800,- Kč vč. DPH
2 680 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap