Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s postupným čerpáním. Účelem úvěru je předfinancování investiční akce obce Libhošť: „KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ – 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV“, která bude spolufinancována z dotačních fondů EU. Program rozvoje venkova, III.2.1.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, záměr b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 04/2013 do 12/2013.
Skutečná doba čerpání úvěru je závislá na průběhu investiční akce.
Pro zpracování nabídkové ceny je závazná varianta poskytnutí úvěru na předfinancování dotace v souhrnné částce ve výši 25.000.000,- Kč včetně DPH.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

66113000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

785 124,- bez DPH (950 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

529 637,10 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 773 909 080, +420 596 117 046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Poskytnutí úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Česká spořitelna, a.s. (45244782) Dodavatel 640 860,89 Kč vč. DPH
529 637,10 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap