Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Lhota > Vodovod Lhota

Vodovod Lhota

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vodovod Lhota zadávané zadavatelem Obec Lhota. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lhota

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vodovod Lhota

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace stavby vodovodního řadu do obce Lhota v délce 2580 m, technologické vystrojení současného vodojemu Oprostovice novou AT stanicí a výstavba nových řadů v zástavbě obce Lhota v celkové délce 2015 m.
Stavba je navržena v následujícím objektovém členění:
• IO 01 Vodovodní řady
• IO 02 Stávající vodojem Oprostovice
• IO 03 Přeložky inženýrských sítí

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

508793

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8, 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, k.ú. Oprostovice a k.ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 792 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 003 728,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 007 511,78 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 5. 2015, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Koplík

Kontaktní e-mail: j.koplik@inexprojekt.cz

Kontaktní telefon: 573336663

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vodovod Lhota .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vodovod Lhota zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. (25371878) Dodavatel 12 104 511,- Kč vč. DPH
10 003 728,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap