Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro provádění stavby vypracované společností Silniční projekt spol. s r.o., se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky nejsou následující stavební objekty:
SO 406 – Přeložka venkovního vedení NN
SO 410 – Přeložka kabelu Telefónica O2
SO 415 – Ochrana kabelu Telefónica O2
Zastávka ČD Česká je v současné době velmi špatně dostupná pro cestující veřejnost a to jak ze směru od Lelekovic, tak i z České. U autobusových zastávek neexistují přístřešky pro cestující, autobusy zastavují přímo na silnici III/37917, kde se stávají překážkou plynulého provozu. Přístupová komunikace na zastávku ze strany Lelekovic je nezpevněná, přístupové chodníky nejsou osvětlené a bezpečnostní prvky (zábradlí) jsou ve velmi špatném stavu nebo nejsou vůbec instalovány. Z výše uvedených důvodů je navržena komplexní rekonstrukce přestupního uzlu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9, 45233100-0, 45314300-4, 71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Území uvažované stavby se nachází na hranici intravilánu obcí Česká a Lelekovice, NUTS CZ064

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 785 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Stanislav Kopecký, MBA

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap