Opatření na kanalizaci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Opatření na kanalizaci zadávané zadavatelem Obec Ledce. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ledce

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Opatření na kanalizaci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je propojení horské vpusti HV4 na stoce K s výustí V10 v obci Ledce. Předčištěné odpadní vody a dešťové vody byly v minulosti odváděny potrubím do výusti V11, které vede přes soukromé pozemky do Chropotínského potoka. Nátok do tohoto vyústění bude zrušen. Kanalizace bude zhotovena z PVC-U SN12 D 500 a 800 mm. Potrubí bude vedeno ze dna horské vpusti na pozemku p.p.č. 390 v majetku soukromé osoby, v zeleném pásu nad příkopem a nezpevněné ploše pozemku p.p.č. 602/1 ve správě Správy a údržby silnic, a obecních pozemcích 605/4 a 366/7. Na potrubí D 500 mm budou osazeny 4 revizní šachty DN 1000 mm. Na pozemku 366/7 bude vybudována betonová monolitická šachta Š61 o vnitřních rozměrech 1500 x 2000 mm a výšce 1250 mm. Do šachty bude napojeno potrubí stávající a i potrubí nové. Ze šachty bude vedeno jedno potrubí D 800 mm. Potrubí bude vedeno do Chropotínského potoka IDVT 10185419 ve správě Povodí Labe, s.p. a v místě stávajícího výustního objektu V10 bude vybudován nový VO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Ledce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 12. 2022

Lhůta pro podání nabídek

19. 12. 2022, 16:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Opatření na kanalizaci.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 11. 1. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Opatření na kanalizaci zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVOKA Hradec Králové, a.s. (25272276) Dodavatel 2 618 234,00 Kč vč. DPH
2 163 830,00 Kč bez DPH
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. (45535124) Uchazeč 2 721 182,31 Kč vč. DPH
2 248 911,00 Kč bez DPH
KAVE Bau s.r.o. (24135658) Uchazeč 2 777 504,76 Kč vč. DPH
2 295 458,48 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap