Kyšice - veřejná zakázka a vodovod - ulice Jižní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kyšice - veřejná zakázka a vodovod - ulice Jižní zadávané zadavatelem Obec Kyšice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kyšice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kyšice - veřejná zakázka a vodovod - ulice Jižní

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení části nového řadu veřejné oddílné splaškové a dešťové kanalizace včetně napojení na stávající kanalizaci a provedení nového řadu veřejného vodovodu vč. napojení.
V Jižní ulici je provozována přípojka pro p. č. 194/2 a musí být při stavbě respektována a zajištěna dočasně funkční. Po stavbě vodovodu bude část přípojky zrušena. Podmínkou je napojení stávající vodovodní přípojky na nový řad.
Součástí díla je zajištění přechodného dočasného značení a ostatních provizorních úprav. Součástí předmětu plnění je provedení oprav a úprav povrchů po výkopech a překopech v komunikaci Letkovská – uvedení do původního stavu před zahájením prací.
Přesná technická specifikace předmětu plnění je zřejmá z projektové dokumentace a stavebního povolení, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CN/33/CN/18

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45232400-6; 45232000-2

Místo plnění veřejné zakázky

obec Kyšice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 587 240,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrální nákup, p. o. Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Dana Kocová

Kontaktní e-mail: dana.kocova@cnpk.cz

Kontaktní telefon: + 420 770 136 842; tel. + 420 377 224 260

Kontaktní datová schránka: rbnytse

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kyšice - veřejná zakázka a vodovod - ulice Jižní.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap