Oprava obecních budov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava obecních budov zadávané zadavatelem Obec Kšice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kšice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava obecních budov

Předmět veřejné zakázky

Stavebná práce se týkají opravy jednoho celku budovy, kde je umístěn obecní úřad – Kšice 45 a obchod – Kšice 86.
Opravu jsme v rozpočtu rozdělili pro přehlednost. Odvodnění je jako celek, ale ostatní opravy a úpravy jsou rozděleny pro obě zařízení. Konkrétně se bude jednat o následující opravy odizolování objektu: vykopávky a odkopávky, očištění vnějších ploch, omítky 70,3 m2, provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě v rozsahu 70,3 m2, drenážní potrubí včetně montáže v délce 77,3 m, zbudování okapového chodníku v délce 28,12 m2 a úprava stávajících dešťových svodů. Dále dojde k úpravě na jednotlivých objektech. Společné úpravy: omítky budou upraveny na přední straně objektů ve směru do návsi ve 30% a zadní strana pouze v 10%. Bude natřena střecha a veškeré klepířské konstrukce, položena tenkovrstvá omítka a nátěr fasády včetně úpravy odvětrávací mřížky. Po celé délce bude udělán nový sokl. Bude upravena odvětrávací mřížka. V rámci objektu, kd e jsou nyní potraviny bude navíc z důvodu nové fasády a odvodnění objektu vyměny vstupní dveře a výlohy 4ks a dány nové parapety. Stávající mříže před vtupem budou opraveny a natřeny a opraveny schody.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Kšice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

899 863,70 bez DPH (1 088 835,08 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava obecních budov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 8. 8. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo_opravená 14. 9. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava obecních budov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stucco TM - Město Touškov s.r.o. (04874391) Dodavatel 1 088 835,08 Kč vč. DPH
899 863,70 Kč bez DPH
BKV stavební, spol. s.r.o. (14704641) Uchazeč 1 162 197,- Kč vč. DPH
960 493,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap