Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa - Oznámení předběžných informací

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa - Oznámení předběžných informací zadávané zadavatelem Obec Kšice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kšice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa - Oznámení předběžných informací

Předmět veřejné zakázky

Projekt stavby „Kšice – Rozšíření kanalizace a vodovodu“ řeší rozšíření odkanalizované a pitnou vodou zásobené oblasti zastavěného území obce Kšice, okres Tachov, a to formou rozšíření stávající veřejné splaškové kanalizace a vodovodu.
Výstavba stokové a vodovodní sítě bude prováděna převážně v okrajové severní části obce, zčásti i v její centrální části. Jako součást 2. Etapy stavby jsou k realizaci navrženy tyto objekty:
- kanalizační stoka „AA“ DN 250 délka 400 m
- kanalizační stoka „AA-1“ DN 250 délka 39 m
- vodovodní řad „1“ DN 80 délka 175 m
- vodovodní řad„1-1“ DN 80 délka 229 m
- vodovodní řad „1-2“ DN 80 délka 69 m
- 20 ks kanalizačních přípojek DN 150 délka celkem 155 m
- 12ks vodovodních přípojek DN 25 délka celkem 81,5 m
- 5ks přepojení vodovodních přípojek DN 25 délka celkem 5 m

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/628254

Poznámka

Jedná se o Oznámení předběžných informací

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 525721

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Kšice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 367 890,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 12. 2015

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta Obce Kšice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Málek

Kontaktní e-mail: obec.ksice@quick.cz

Kontaktní telefon: +420 602 873 025

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa - Oznámení předběžných informací.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení předběžných informací 4. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap