Novostavba bytového domu pro sociální bydlení - Krumvíř

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Novostavba bytového domu pro sociální bydlení - Krumvíř zadávané zadavatelem Obec Krumvíř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Krumvíř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Novostavba bytového domu pro sociální bydlení - Krumvíř

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Novostavba bytového domu pro sociální bydlení – Krumvíř“. Projekt řeší umístění a technické řešení novostavby bytového domu určeného pro sociální bydlení na pozemcích p.č. 96/2 a p. č. st. 32, k.ú. Krumvíř [675211], včetně napojení na inženýrské sítě a komunikaci, zpevněných ploch a oplocení.

Externí odkaz na bližší informace

https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1189.html

Poznámka

ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE VEŠKERÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK BUDE K TÉTO ZAKÁZCE PROBÍHAT NA ADRESE: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1189.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

p.č. 96/2 a p.č. st. 32, k.ú. Krumvíř [675211]

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 425 983,90 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Deregio Tender, s.r.o.

Kontaktní e-mail: zakazky@deregio.cz

Kontaktní telefon: +420 511 113 229

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Novostavba bytového domu pro sociální bydlení - Krumvíř.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap