Příloha č. 3 - PD

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Krumvíř - TDI a BOZP zadávané zadavatelem Obec Krumvíř.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Příloha č. 3 - PD

Popis informace či souboru

Projektová dokumentace je vzhledem k velikosti k dispozici ke stažení zde: https://dilucidum-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/prihoda_dilucidum_onmicrosoft_com/EdjaMTNot0RDnbs0AVV1VUABs-3SFvcE1i7GfhG6criepA?e=9pCSgf

Datum uveřejnění

9. 4. 2021

Externí odkaz

https://dilucidum-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/prihoda_dilucidum_onmicrosoft_com/EdjaMTNot0RDnbs0AVV1VUABs-3SFvcE1i7GfhG6criepA?e=9pCSgf

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap