Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy zadávané zadavatelem Obec Křižanovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Křižanovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající Mateřské školy Křižanovice. Budova má tři samostatné pavilony propojené krčkem. V současné době je jeden pavilon využíván jako mateřská škola pro 25 dětí, ve druhém pavilonu je kuchyně pro závodní stravování a ve třetím pavilonu jsou kancelářské, skladovací a hygienické prostory pro kuchyň. Část místností ve třetím pavilonu není využívána. Ve spojovacím krčku jsou propadlé podlahy, sondami bylo zjištěno nedostatečné zhutnění násypu pod podlahami. V rámci veřejné zakázky bude provedena oprava propadlých podlah ve spojovacím krčku. Stávající příčky místností v krčku a podlahy v krčku budou vybourány, podloží bude srovnáno a zhutněno a budou provedeny nové podlahy a nové příčky. Budou vybourány otvory pro nová okna a dveře v obvodovém plášti. Budou vybourány příčky hygienických místností učitelek nové školky a část příček v pavilonu kuchyně. V pavilonu nové školky budou vybourány stávající podlahy. Pro vzduchotechniku budou bourány prostupy ve střeše a v obvodovém plášti. Ve spojovacím krčku a v pavilonu nové školky budou vybudovány nové podlahy včetně nových podkladních betonů, hydroizolace a tepelné izolace. V ostatních místnostech budou vyměněny podlahové krytiny. Nově vznikne další třída mateřské školky a nová kuchyně.
Podrobně je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Křižanovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Budiš

Kontaktní e-mail: info@wscs.cz

Kontaktní telefon: 515538820

Kontaktní datová schránka: q7c5nm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap