Stavební úpravy 2. NP a 3. NP budovy čp. 441 Bří Podmolů, Krhová, směřující ke změně účelu užívání části stavby na bytové prostory

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy 2. NP a 3. NP budovy čp. 441 Bří Podmolů, Krhová, směřující ke změně účelu užívání části stavby na bytové prostory zadávané zadavatelem Obec Krhová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Krhová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy 2. NP a 3. NP budovy čp. 441 Bří Podmolů, Krhová, směřující ke změně účelu užívání části stavby na bytové prostory

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 této ZD (bližší specifikace viz bod 3.2.1. této ZD). Předmět veřejné zakázky spočívá ve „Stavebních úpravách 2. NP a 3. NP budovy čp. 441 Bří Podmolů, Krhová, směřující ke změně účelu užívání části stavby na bytové prostory“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 137 227,50 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608 220 593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy 2. NP a 3. NP budovy čp. 441 Bří Podmolů, Krhová, směřující ke změně účelu užívání části stavby na bytové prostory.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap