Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti zadávané zadavatelem Obec Krhová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Krhová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti

Předmět veřejné zakázky

Předmětem akce je rekonstrukce mostu ev. Č. M05 přes Srní potok v obci Krhová. odstranění obrusné vrstvy frézováním tloušťky 40 mm, odstranění ložní vrstvy frézováním tloušťky 50 mm, demontáž ocelového zábradlí, odbourání říms z ocelových profilů, odbourání podkladních vrstev vozovky až po nosnou konstrukci, odbourání ŽB desky včetně vlnitého plechu VSŽ, odstranění ocelových profilů, odbourání ŽB závěrné zídky až na stávající úložný práh, odbourání přechodové oblasti, odbourání ochranného statického opevnění opěry z kamenné dlažby do bet. Lože, stabilizované kamenným prahem, provedení obnovení ochranného statického opevnění břehů a dna koryta vodního toku pod mostem a ve vzdálenosti cca 2 m před a za mostem z dlažby z lomového kamene tl. 300 mm do bet. lože tl. 150 mm, spárované, břehy stabilizované betonovým prahem šířky min. 400 mm a hloubky 800 mm, statické opevnění dna ukončeno ukončovacím betonovým prahem šířky min. 400 mm a hloubky 800 mm, před prahem provedena rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce s průměrnou tl. rovnaniny 500 mm v délce cca 2 m, ochranné statické opevnění břehů bude plynule navázáno na stávající opevnění břehů z dlažby z lomového kamene, provedení sanačních prací stávajícího kamenného zdiva opěr, provedení sanačních prací stávajících ŽB úložných prahů, provedení nové ŽB desky s koncovým ztužujícím ŽB příčníkem uloženým na vrubových kloubech na stávajících ŽB úložných prazích s ŽB přechodovým klínem, provedení celoplošné izolace na pečetící vrstvu, provedení nových ŽB říms, osazení odvodňovačů celoplošné izolace, osazení ocelového mostního zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m, obnovení vrstev vozovky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 2. 2018 Zobrazit
Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy 28. 9. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap