Cyklostezka Krhová II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cyklostezka Krhová II zadávané zadavatelem Obec Krhová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Krhová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cyklostezka Krhová II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je stavební práce spojené výstavbou cyklostezky v obci Krhová (na parcelách č. 1525/1, 1527/54, 1542/2, 1527/58, 1540/2, 2125, 2156/20, 2156/11, 2156/37 a 1527/5 v k.ú. Krhová) v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu a projektové dokumentace.

Stavební práce budou provedeny v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách a v souladu s přiloženou projektovou dokumentací obsahující technickou zprávu a výkresy - vše je přílohou č. 7 těchto zadávacích podmínek. Dílo bude provedeno také v souladu se soupisem prací v přiloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 zadávacích podmínek.

Dále bude dílo realizováno v souladu s podanou žádostí o dotaci na SFDI. Uchazeč bere na vědomí, že tento projekt bude spolufinancován ze zdrojů SFDI.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 915 871 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

20. 1. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Veronika Schmiedová – projektový manažer MAS Rožnovsko, z.s.

Kontaktní e-mail: schmiedova@masroznovsko.cz

Kontaktní telefon: 792 304 268

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cyklostezka Krhová II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap