Koválovice - Osíčany - zásobování vodou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Koválovice - Osíčany - zásobování vodou zadávané zadavatelem Obec Koválovice - Osíčany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Koválovice - Osíčany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Koválovice - Osíčany - zásobování vodou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Koválovice - Osíčany - zásobování vodou“,
která je blíže specifikována v projektové dokumentaci.
Předmětem veřejné zakázky je stavba nové úpravny vody pro obec Koválovice - Osíčany a
výstavba nových vodovodních řadů profilů d63 a d90 v celkové délce 3950,0 m.
Úpravna vody je nadzemní zděný objekt se sedlovou zateplenou střechou. Umístění vedle
plochy stávajícího parkoviště, odkud bude zajištěna i dopravní obslužnost. Prostor je tvořen
dvojicí místností – strojovna a chemické hospodářství. Úpravna vody je koncipovaná jako
automatická s občasným dozorem (předpoklad 1 – 2 x týdně).
V rámci objektu je řešen přístup ke dveřím úpravny vody. Povrch bude dlážděný ze
zámkové dlažby. Navržená rampa bude navazovat na stávající asfaltovou plochu parkoviště.
Kolem budovy úpravny vody je navržen okapový chodník. Odvodnění je zajištěno příčným
a podélným vyspádováním do terénu. Oplocení budovy úpravny vody se bude skládat z
ocelových sloupků a drátěného pozinkovaného pletiva potaženého vysoce přilnavým PVC.
V oplocení bude osazena ocelová dvojitá brána.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Koválovice Osičany

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 097 777,- bez DPH (23 108 310,17 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 9. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: WebSport & Consulting service s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Budiš

Kontaktní e-mail: info@wscs.cz

Kontaktní telefon: + 420 515 538 820

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Koválovice - Osíčany - zásobování vodou.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Koválovice - Osíčany - zásobování vodou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o. (26229455) Uchazeč 23 594 859,64 Kč vč. DPH
19 499 884,- Kč bez DPH
SMO a.s. (42339839) Uchazeč 24 357 296,37 Kč vč. DPH
20 129 997,- Kč bez DPH
MSO servis spol. s r.o. (49971379) Uchazeč 24 188 098,44 Kč vč. DPH
19 990 164,- Kč bez DPH
EVT Stavby s.r.o. (25260766) Uchazeč 23 473 972,17 Kč vč. DPH
19 399 977,- Kč bez DPH
VHS Brno, a. s. (25556568) Dodavatel 23 108 310,17 Kč vč. DPH
19 097 777,- Kč bez DPH
VHS stavby a.s. (25183052) Uchazeč 24 078 989,11 Kč vč. DPH
19 899 991,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Koválovice - Osíčany - zásobování vodou zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Karel Průša – ECOterm (13375920)
STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, Dopravní stavitelství (60838744 )
Profit – Construction s. r. o. (06833284)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap