Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín zadávané zadavatelem Obec Kostelec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kostelec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ je rekonstrukce stávající MVN1 a MVN2. Rekonstrukce spočívá v odbahnění obou nádrží. U MVN1 bude realizován nový lichoběžníkový bezpečnostní přeliv opevnění návodního líce hráze, vývar pod spodní výustí a úprava koryta toku v místě pod nádrží. U MVN2, která je vedena jako protipožární nádrž, bude zřízena hydroizolační vrstva na návodním líci, oprava kamenné dlažby a zdiva propustku a zhotovení nového vtokového objektu pod propustkem. Součástí optimalizace je vytvoření litorální zóny u obou vodních nádrží a vytvoření tůní o celkové ploše 45m2/tůň.
Podrobněji viz., Zadávací dokumentace

Externí odkaz na bližší informace

http://www.obeckostelec.cz/cs/uredni-deska-1.html

Poznámka

Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí 2015. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn nabytím účinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí účinnosti smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na akci „Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín“.
V případě nezískání finančních prostředků si vyhrazuje žadatel realizaci díla zrušit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45240000-1 Výstavba vodních děl

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lšelín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 655 829,- bez DPH (2 003 554,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2015, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: fa Jaroslav Zabloudil

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Zabloudil

Kontaktní e-mail: jzabloudil@seznam.cz

Kontaktní telefon: 721376207

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 18. 8. 2015 Zobrazit
zadávací dokumentace 18. 8. 2015 Zobrazit
Přílohy ZD 18. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap