Rozhodnutí o vývěru nejvhodnější nabídky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Protipovodňová ochrana a posílení retenční funkce moravní nivy a v k.ú. Kostelany nad Moravou - studie proveditelnosti zadávané zadavatelem Obec Kostelany nad Moravou.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Rozhodnutí o vývěru nejvhodnější nabídky

Popis informace či souboru

Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem v ZD, článek 22. Oznámení rozhodnutí se považuje za doručené všem dotčeným uchazečům okamžikem takového uveřejnění.

Datum uveřejnění

1. 11. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap