Košice – vodovod Doubí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Košice – vodovod Doubí zadávané zadavatelem Obec Košice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Košice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Košice – vodovod Doubí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba přívodního vodovodního řadu (PE100 RC d90x5,4 SDR17 PN10) z obce Košice do místní části Doubí a výstavba rozvodných vodovodních řadů (PE100 RC d90x5,4 SDR17 PN10) v Doubí. Stavba bude soužit pro zásobování spotřebiště vodou ze stávajícího VDJ Košice s akumulací 100 m3. Přívodní řad bude napojen na stávající vodovod HDPE d110 v západní části obce Košice. V místě napojení bude realizována monolitická železobetonová vodoměrná a redukční šachta, kde bude před vodoměrem osazen redukční ventil pro redukci vstupního tlaku z 6,0 atm na požadovaný tlak 2,0 atm. Na vodovodních řadech budou v nejvyšších a nejnižších místech osazeny hydranty DN80, které budou plnit funkci vzdušníku / kalníku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

511392

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ_Kosice_2015_01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Košice u Soběslavi a Doubí nad Lužnicí, okr. Tábor, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 372 892,- bez DPH (7 711 199,32 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 937 280,32 bez DPH (7 184 109,19 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 937 280,- bez DPH (7 184 109,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420 702 058 505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Košice – vodovod Doubí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Košice – vodovod Doubí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Dodavatel 7 184 109,19 Kč vč. DPH
5 937 280,32 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Košice – vodovod Doubí zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
VAK projekt s.r.o. (28159721)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap