Územní plán Konstantinovy Lázně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Územní plán Konstantinovy Lázně zadávané zadavatelem Obec Konstantinovy Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Územní plán Konstantinovy Lázně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování územního plánu Konstantinovy Lázně v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71410000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Konstantinovy Lázně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700 000,00 bez DPH (847 000,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

489 000,00 bez DPH (591 690,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec KOnstantinovy Lázně

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Týzl

Kontaktní e-mail: obec@konst-lazne.cz

Kontaktní telefon: +420 374 625 424

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Územní plán Konstantinovy Lázně.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 5. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Územní plán Konstantinovy Lázně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. arch. Petr Tauš (10359320) Dodavatel 591 690,- Kč vč. DPH
489 000,- Kč bez DPH
Ing. arch. Alexandra Kasková (16698665) Uchazeč 744 150,- Kč vč. DPH
615 000,- Kč bez DPH
AVE architekt, a.s. (61779997) Uchazeč 1 488 300,- Kč vč. DPH
1 230 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap