Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum zadávané zadavatelem Obec Konstantinovy Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací - ulice Lázeňské a Zahradní v centru obce Konstantinovy Lázně. Součástí rekonstrukce je úprava komunikace, chodníků, míst pro přecházení, vjezdů a výstavba nových parkovacích stání. Rekonstruované ulice se nacházejí v centru Konstantinových Lázní. V Zahradní ulici před č.p. 117 bude provedena výměna kanalizace. Součástí plnění je úprava veřejného osvětlení v Zahradní ulici s doplněním 4 nových stožárů a výměnou stožárů VO výšky 6m a osvětlením místa pro přecházení v Lázeňské ulici. Součástí plnění je výsadba a úprava zeleně v místě stavby. Více projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Daniela Škubalová, IČ 13890450.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9, 45213316-1, 45232440-8, 45316100-6, 45112710-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 199 789,76 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 745 991,- bez DPH (5 742 649,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 745 991,- bez DPH (5 742 649,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 4. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MAZEPPA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Cvikl

Kontaktní e-mail: cvikl@mazeppa.cz

Kontaktní telefon: +420 723 968 521

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 18. 5. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací Konstantinky - centrum zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BERGER BOHEMIA a. s. (45357269) Uchazeč 6 692 240,94 Kč vč. DPH
5 530 777,64 Kč bez DPH
DYBS Plzeň s.r.o. (62621033) Uchazeč 6 271 694,78 Kč vč. DPH
5 183 218,83 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 6 493 929,82 Kč vč. DPH
5 366 884,15 Kč bez DPH
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (40233308) Dodavatel 5 742 649,- Kč vč. DPH
4 745 991,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap