Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace, vodovod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace, vodovod zadávané zadavatelem Obec Konstantinovy Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace, vodovod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je výstavba nové jednotné kanalizace v rozsahu obytné zóny v lokalitě za DPS s napojením do stávající kanalizace v ulici Západní. Kanalizace zajistí odvedení splaškových vod z jednotlivých parcel a srážkových vod z komunikace. Dále je předmětem zakázky nový vodovod v rozsahu obytné zóny s napojením na stávající vodovodní řád v ulici Západní. Součástí veřejné zakázky jsou vodovodní a kanalizační přípojky k nemovitostem. Více projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Daniela Škubalová, IČ 13890450

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 520 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 625 823,01 bez DPH (4 387 245,84 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 625 823,01 bez DPH (4 387 245,84 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Konstantinovy Lázně

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Týzl

Kontaktní e-mail: obec@konst-lazne.cz

Kontaktní telefon: +420 374 625 424

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace, vodovod.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 5. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – kanalizace, vodovod zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (49789228) Dodavatel 4 387 245,84 Kč vč. DPH
3 625 823,01 Kč bez DPH
STAMOZA, společnost s ručením omezeným (45358800) Uchazeč 4 444 258,48 Kč vč. DPH
3 672 940,89 Kč bez DPH
DYBS Plzeň s.r.o. (62621033) Uchazeč 4 567 245,60 Kč vč. DPH
3 774 583,14 Kč bez DPH
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (40233308) Uchazeč 5 621 090,22 Kč vč. DPH
4 645 529,11 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap