I. etapa oprava krovu a střešního pláště obecního úřadu v Konstantinových Lázních

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce I. etapa oprava krovu a střešního pláště obecního úřadu v Konstantinových Lázních zadávané zadavatelem Obec Konstantinovy Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

I. etapa oprava krovu a střešního pláště obecního úřadu v Konstantinových Lázních

Předmět veřejné zakázky

Stavební úpravy I. ETAPY – opravy krovu a střešního pláště zajistí úpravu stávajícího pultového vikýře pro budoucí vestavbu bezbariérového výtahu pro bezkolizní provoz výtahu. V I. ETAPĚ bude zachováno stávající provozně dispoziční řešení vč. původního řešení fasády. Stávající dřevěný krov bude vyspraven, chybějící prvky budou doplněny za nové a budou doplněny všechny tesařské spoje. Vyřezané prvky budou obnoveny a doplněny. Komíny budou vyspraveny a doplněny o chybějící architektonické prvky a oplechování. Geometrie střechy bude zachována a stávající pultový vikýř bude prodloužen pro budoucí vestavbu bezbariérového výtahu. Tvar střechy bude zachován a všechna potřebná oplechování a dešťové svody a okapy budou řešena novými klempířskými prvky potřebné dimenze. Vylézáky na střechu budou nové, typové o rozměru cca 450 x 550 mm. Nový hromosvod bude osazen ve stávající trase. Střešní krytina bude keramická – bobrovka na husté laťování. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a odstraněním případných vad a nedodělků.
Více projektová dokumentace, kterou zpracovala firma ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ: 25229869.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45260000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Konstantinovy Lázně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 697 817,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 486 771,03 bez DPH (1 798 992,95 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 486 771,03 bez DPH (1 798 992,95 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Konstantinovy Lázně

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karel Týzl

Kontaktní e-mail: obec@konst-lazne.cz

Kontaktní telefon: +420 374 625 424

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce I. etapa oprava krovu a střešního pláště obecního úřadu v Konstantinových Lázních.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 4. 2017 Zobrazit
Rozpočet střecha OÚ 24. 4. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky I. etapa oprava krovu a střešního pláště obecního úřadu v Konstantinových Lázních zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KOUTNÝ GROUP s.r.o. (02527715) Dodavatel 1 798 992,95 Kč vč. DPH
1 486 771,03 Kč bez DPH
H Á J E K - Velin s.r.o. (61173517) Uchazeč 1 947 616,- Kč vč. DPH
1 609 600,- Kč bez DPH
STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o. (04890612) Uchazeč 2 533 643,74 Kč vč. DPH
2 093 920,45 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap