Cesta za vodou - Okrouhlé Hradiště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Cesta za vodou - Okrouhlé Hradiště zadávané zadavatelem Obec Konstantinovy Lázně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Cesta za vodou - Okrouhlé Hradiště

Předmět veřejné zakázky

Komunikace se nachází u jižní části obce Okrouhlé Hradiště v katastrálním území Okrouhlé Hradiště na pozemku parc. č. 1795. Komunikace je určena pro pěší provoz, cyklisty a přístup k zemědělským pozemkům. Na této komunikaci jsou navrženy udržovací práce. Délka opravovaného úseku je 540 metrů při průměrné šířce 3,5 metru.
Pro zajištění volného vodního režimu (odvedení případných spodních vod) bude spodní podkladní vrstva provedena z hrubého drceného kameniva frakce 32/63 A. Příčný sklon zemní pláně bude min. 3 %.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Okrouhlé Hradiště

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 209 771,45 bez DPH (1 463 823,45 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2022

Lhůta pro podání nabídek

16. 5. 2022, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Cesta za vodou - Okrouhlé Hradiště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 9. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Cesta za vodou - Okrouhlé Hradiště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Rentec profesional s.r.o. (26325403) Uchazeč 1 588 986,52 Kč vč. DPH
1 313 212,- Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 1 674 773,89 Kč vč. DPH
1 384 110,65 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 1 463 823,45 Kč vč. DPH
1 209 771,45 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap