Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany zadávané zadavatelem Obec Komořany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Komořany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je I. etapa stavebních prací - výstavba inženýrských sítí a komunikace v severovýchodní části obce Komořany, v katastrálním území Komořany na Moravě, v lokalitě Za hřištěm. Konkrétní specifikace I. etapy stavebních prací je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. Projektová dokumentace částečně řeší i II. etapu výstavby – tato zakázka se vztahuje pouze na I. etapu. Výstavbě I. etapy odpovídá i výkaz výměr, který je součástí zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

498471

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233000-9, 45200000-9

Místo plnění veřejné zakázky

obec Komořany PSČ 68301, blíže specifikováno v projektové dokumentaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 682 196,- bez DPH (23 815 457,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

17 988 306,91 bez DPH (21 765 851,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

17 850 269,39 bez DPH (21 598 825,96 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 1. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 1. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Svobodová

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 731 603 841

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih (45274924) Uchazeč 23 181 045,- Kč vč. DPH
19 157 888,- Kč bez DPH
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. (25342100) Uchazeč 22 911 692,- Kč vč. DPH
18 935 283,- Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (vedoucí účastník sdružení), EDMA, s.r.o. (účastník sdružení), AQUACONSTRUCT s.r.o. (účastník sdružení) (25374311) Dodavatel 21 765 851,36 Kč vč. DPH
17 988 306,91 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
GEO, spol. s r.o. (01573161)
MS - stavby s.r.o. (26798425)
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. (28796578)
MT a.s. (25513168)
ARKO Technology, a.s. (00219169)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap