Dodávka vozu pro svoz a sběr bioodpadů v obci Komořany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vozu pro svoz a sběr bioodpadů v obci Komořany zadávané zadavatelem Obec Komořany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Komořany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vozu pro svoz a sběr bioodpadů v obci Komořany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunálního vozidla, a to konkrétně nákladního auta s upraveným podvozkem a hydraulickým jednoramenným natahovačem kontejnerů, který bude používán nejen ke svozu, ale i k rozvozu velkoobjemových kontejnerů na určená sběrná místa biologicky rozložitelného odpadu v Komořanech.

Poznámka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH, jedná se tedy o zakázku malého rozsahu, dle definice zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ). Zadavatel se rozhodl soutěžit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ, z důvodu větší transparentnosti při výběru dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

34144512-0

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 940 000,- bez DPH (2 347 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SOFIS GRANT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Danišová

Kontaktní e-mail: danisova@sofis-grant.cz

Kontaktní telefon: +420 720 508 890

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vozu pro svoz a sběr bioodpadů v obci Komořany.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap