Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost zadávané zadavatelem Obec Komařice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Komařice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je projektová a inženýrská činnost pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost“. Pro zájmové lokality bude realizován v rámci plnění této veřejné zakázky následující rozsah prací:
- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření pro projekt;
- geologické a hydrogeologické posouzení;
- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí;
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení;
- inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení;
- projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu;
- výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Komařice [668753], Pašinovice [668761], Sedlo u Komařic [668770], Branišovice u Římova [745642] a Dolní Stropnice [745651], okres České Budějovice, JČ kraj, ZUJ 535877, NUTS CZ0311535877.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH (786 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

732 000,- bez DPH (885 720,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2020, 18:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 6. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zásobování pitnou vodou obce Komařice a místních částí Pašinovice, Sedlo a Stradov – projektová činnost zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VAK projekt s.r.o. (28159721) Dodavatel 885 720,- Kč vč. DPH
732 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap