„Oprava hřbitovní zdi Kolešov na p.p.č. 130/3, st. 77“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Oprava hřbitovní zdi Kolešov na p.p.č. 130/3, st. 77“ zadávané zadavatelem Obec Kolešov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kolešov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Oprava hřbitovní zdi Kolešov na p.p.č. 130/3, st. 77“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je jednoduchá oprava objektu z pálených cihel, střecha s ocelovým profilovaným plechem jako krytinou.
Navržené konstrukce:
SO1 – střecha bude sejmuta stávající dožívající krytina z pálených tašek a bude provedeno položení ocelového profilovaného plechu s reliéfem střešní tašky v červené barvě.
SO2 – omítky ohradní zdi provede se oklepání nesoudržných částí omítek, sejmutí degradovaného zhlaví zdi a očištění tlakovou vodou. Dále bude provedeno položení nového zhlaví z betonových velkoplošných dlaždic Zdivo se omítne vápenocementovou hrubou omítkou, vč. drobných oprav vypadaného zdiva. Zhlaví sloupů vstupní brány se očistí a opatří nátěrem.
SO3 – omítky márnice provede se oklepání nesoudržných částí omítek, sejmutí degradovaného zhlaví zdi a očištění tlakovou vodou. Zdivo se omítne vápenocementovou hrubou omítkou, vč. drobných oprav vypadaného zdiva.
SO4 – okna a dveře provede se výměna dožilých kompletů dřevěných oken a dřevěných dveří vč. rámů a zednických prací.
SO5 – vstupní brána Bude vyjmuta, očištěna opískováním, žárově pozinkována a znovu osazena.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Kolešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

540 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2018, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Oprava hřbitovní zdi Kolešov na p.p.č. 130/3, st. 77“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 8. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap