Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014 zadávané zadavatelem Obec Kobylí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kobylí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vyhloubení 3 velkých a 4 malých tůní. Přebytek z výkopků bude rozprostřen na zbylé části parcel. Plocha, kterou zaujímají tůně je 144.764 m2 včetně plochy výsadeb, zatravnění, přísypů a zásypů. Největší hloubka tůní je 2 m. Tůně a výsadby budou doplněny o biotechnické objekty: zídku z kamenné rovnaniny, plazník a broukoviště.

Provedení výsadeb je navrženo z domácích dřevin (stromů a keřů - Olše lepkavá, Dub letní, Jasan úzkolistý, Vrba bílá, Brslen evropský a další) a luční plochy budou osety travní směsí z geneticky původních druhů bylin (výsevek činí 7-10 g/m2). Veškeré výsadby dřevin budou chráněny proti okusu dřevěnými oplocenkami umístěnými po jejich obvodu.

Podrobnější specifikaci a soupis prací obsahuje projektová dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7402010070522

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Zájmová lokalita se nachází v extravilánu, severně od obce Kobylí, severovýchodně od zemědělské usedlosti Ostrůvek. Lokalita zahrnuje parcely KN č. 7423, 7504, 7337, 8548. Vyjma severovýchodní části je lokalita ohraničena komunikací.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 695 462,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 3. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ATELIER FONTES, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Šárka Kopřivová

Kontaktní e-mail: koprivova@fontes.cz

Kontaktní telefon: 549255496

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap