ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT OÚ KLOKOČÍ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT OÚ KLOKOČÍ zadávané zadavatelem Obec Klokočí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Klokočí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT OÚ KLOKOČÍ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci projektu „ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT OÚ KLOKOČÍ“ daným Soupisem stavebních prací , dodávek a služeb (Příloha č. 7), projektovou dokumentací (Příloha č. 6) a smlouvu o dílo (Příloha č. 5).
Jedná se o přístavbu, nástavbu, změnu užívání a stavební úpravu stávajícího objektu obecního úřadu na p.č. st. 61, 553/2, 553/5, 553/6 v k.ú. Klokočí. Objekt je řešen jako víceúčelová stavby, kde v I.NP jsou umístěny provozy obecního úřadu vč. zasedací místnosti a potřebného zázemí a ve II.NP – podkroví – jsou navrženy dva byty se samostatným vchodem (odděleným od prostor OÚ). Součástí návrhu je i umístění domovní ČOV pro likvidací splaškových vod a dalších inženýrských sítí a zařízení nezbytných pro provoz objektu. Součástí řešení je také realizace zpevněných ploch ze zámkové dlažby a betonové dlažby kolem objektu (okapový chodník a přístupová pojížděná a pochůzí zpevněná plocha s odvodněním) a ploch odstavných stání pro osobní automobily.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt obecního úřadu na p.č. st. 61, 553/2, 553/5, 553/6 v k.ú. Klokočí

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 9. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mikroregion Hranicko

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marcela Tomášová

Kontaktní e-mail: m.tomasova@regionhranicko.cz

Kontaktní telefon: +420 739 430 576

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – OBJEKT OÚ KLOKOČÍ.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap