Plynofikace obce Karlovice- Roudný- 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plynofikace obce Karlovice- Roudný- 2. etapa zadávané zadavatelem Obec Karlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Karlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Plynofikace obce Karlovice- Roudný- 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby "Plynofikace obce Karlovice- Roudný- 2.etapa". Jedná se o trvalou stavbu , jejímž účelem je plynofikovat zbývající části obce Karlovice v kat.území Karlovice, Liberecký kraj. Podrobnější údaje obsahuje výkresová část zadávací dokumentace- projektová dokumentace realizační zpracovaná firmou INPOS- projekt s.r.o., Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3.

Součástí předmětu této veřejné zakázky je vypracování dokumentace skutečného provedení díla. Součástí předmětu této veřejné zakázky je dále dále zhotovení stálé informační tabule (trvalá pamětní deska) v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP (k dispozici na www.opzp.cz v sekci Pokyny pro žadatele a příjemce).
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani provozování hotového díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

454_2.etapa

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231220-3

Místo plnění veřejné zakázky

Karlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 978 682,43 bez DPH (6 024 205,83 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEVELOPER CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Petr Jirkův

Kontaktní e-mail: developer.cz@wo.cz

Kontaktní telefon: +420 603 448 977

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Plynofikace obce Karlovice- Roudný- 2. etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap