Pořízení elektromobilu N1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení elektromobilu N1 zadávané zadavatelem Obec Karlova Studánka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Karlova Studánka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení elektromobilu N1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového užitkového vozidla kategorie N1 nad 2,5 t do 3,5 t na alternativní elektrický pohon dle technické specifikace. Vozidlo bude využíváno pro potřeby obce při převozu materiálu, při svozu odpadů, při převozu komunální techniky, při údržbě veřejných prostranství, zimní údržbě, na odvoz drobného stavebního a jiného materiálu. Vozidlo musí být homologované pro tuto kategorii v České republice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144900-7

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

12. 8. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Kloučková

Kontaktní e-mail: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

Kontaktní telefon: 606138822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení elektromobilu N1.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení elektromobilu N1 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TLAMKA s.r.o. (02413752) Dodavatel 1 706 100,- Kč vč. DPH
1 410 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Pořízení elektromobilu N1 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2020 TLAMKA s.r.o. (02413752) 1 706 100,-
1 410 000,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap