Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015 zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků u ulice Žilinská a rekonstrukce komunikací K Jordánu a J.K.Tyla. Stavba bude provedena na základě Zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje Projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr a technických a souhrnných zpráv. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 730 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 823 243,08 bez DPH (4 626 124,13 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 823 243,08 bez DPH (4 626 124,13 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: strostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: 312 658 003

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) Dodavatel 4 626 124,13 Kč vč. DPH
3 823 243,08 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015 zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) 4 626 124,13
3 823 243,08
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap