Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace, ulice 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233120 – 6

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 200 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 083 324,83 bez DPH (3 730 823,10 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 083 324,83 bez DPH (3 730 823,10 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: 312 658 003

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 3. 6. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 6. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 10. 7. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 7. 2013 Zobrazit
Plná moc 11. 7. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Froněk, spol. s r.o. (47534630) Dodavatel 3 730 823,13 Kč vč. DPH
3 083 324,83 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace – ulice 1. Máje zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2013 Froněk, spol. s r.o. (47534630) 3 730 823,-
3 083 324,96
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap