Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa zadávané zadavatelem Obec Kamenné Žehrovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kamenné Žehrovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě chodníků a náměstí podél Karlovarské třídy v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Stavba bude provedena na základě zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky a obsahuje projektovou dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160 – 8

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenné Žehrovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 075 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 747 512,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 9. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Soňa Černá

Kontaktní e-mail: starostka@kamennezehrovice.cz

Kontaktní telefon: +420 724181803

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) Dodavatel 9 002 400,- Kč vč. DPH
7 440 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 AQUARIUS, spol. s r.o. (49550616) 9 374 489,52
7 747 512,-
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap