Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště zadávané zadavatelem Obec Kaliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kaliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, dodávka a instalace nového zdroje tepla (kotle na dřevo), tedy opatření spojená s úsporami energie na objektu obecního úřadu v obci Kaliště, okr. Praha Východ. Uvedené stavební práce spočívají v zateplení obvodového pláště, stropů a výměně výplní otvorů. Dodávka nového zdroje vytápění – kotle na dřevo, bude nahrazovat stávající vysloužilý kotel na uhlí. Vše bude realizováno dle předložené projektové dokumentace zpracované projektovou BELTON spol. s.ro. IČ: 49623435, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, dále pak položkový soupis prací zpracovaný Ing. Jiřím Šírem – VISTA IČ: 12039373 (dále také jako „výkaz výměr“). Projektová dokumentace i soupis prací ve formě výkaz-výměr je součástí zadávací dokumentace. Název projektu je „Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště“. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) – www.opzp.cz

Externí odkaz na bližší informace

http://www.kaliste.eu/uredni-deska-1/oznameni-o-zahajeni-vyberoveho-rizeni-255.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&kshowback=8

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Kaliště, 251 65

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 650 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Jaroš

Kontaktní e-mail: petjar62@seznam.cz

Kontaktní telefon: 604 219 593

Kontaktní datová schránka: 738bj5s

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 11. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 5. 12. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 17. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap