REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE JIŘICE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE JIŘICE zadávané zadavatelem Obec Jiřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jiřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE JIŘICE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zahradnické služby Projektová dokumentace zpracovává komplexní návrh revitalizace veřejné zeleně v intravilánu obce Jiřice.

Cílem návrhu je posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí, ovlivnění místního mikroklima a obnovu vegetace, čímž dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v řešených lokalitách. Cílem návrhu je mimo jiné regenerace zeleně především z hlediska provozní bezpečnosti a také estetiky.

Předmětné činnosti zahrnují ošetření stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Lokálně návrh počítá s doplněním mobiliáře pro zobytnění prostoru a zbudováním zpěvněných ploch.

Celkem bude v intravilánu obce Jiřice vysazeno 91 ks stromů (z toho 27 ks ovocných a 64 ks listnatých stromů) a 70 ks listnatých keřů. Založeno bude 3 158 m2 travo-bylinných porostů, 42,3 m2 trvalkových záhonů, 18 m2 štěrkového trávníku, 3310 ks cibulovin do trávníku a 300 ks do záhonů a 76,1 m2 trvalkového podrostu z barvínku. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství a doplnění schodišťových stupňů pro zlepšení mobility.

NÁVES JIŘICE – 53ks stromů (z toho 24 ks ovocných a 29 ks listnatých stromů) a 70 ks listnatých keřů. Založeno bude 985 m2 travo-bylinných porostů, 42,3 m2 trvalkových záhonů, 76,1 m2 podrostu z barvínku (půdopokryvných dřevin). Dojde také k výsadbě 3410 ks cibulovin (3110 ks do trávníku a keřů a 300 ks v rámci záhonu). Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství

OKOLÍ RYBNÍKA – 2ks listnatých stromů a založeno 25 m2 travo-bylinných porostů. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství

HŘBITOV A PŘEDPOLÍ – 22 ks listnatých stromů a založeno 193 m2 travo-bylinných porostů, 18 m2 štěrkového trávníku. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství a doplnění prefabrikovaných schodišťových stupňů.

TROJÚHELNÍK – 14 ks stromů (z toho 3 ks ovocných a 11 ks listnatých stromů) a založeno 1955 m2 travo-bylinných porostů. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství.

Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem:
NÁVES JIŘICE – 13 462 m2
OKOLÍ RYBNÍKA – 249 m2
HŘBITOV A PŘEDPOLÍ – 1453 m2
TROJÚHELNÍK – 2 055 m2

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 77300000-3 Zahradnické služby

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je obec Jiřice, k. ú. Jiřice (okres Nymburk), Pozemky parc. č. 352/1, 337/6, 17, 338/1, 337/3, 337/45, 337/21, 5047, 337/44, 361, 55/5, 156/1, 156/2, 155/11, 155/2, 343, 157/1, 344, 158.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 994 580,00 bez DPH (2 413 442,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 964 000,00 bez DPH (2 376 440,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 964 000,00 bez DPH (2 376 440,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 9. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MZP Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Pokorný

Kontaktní e-mail: mpc.pokorny@email.cz

Kontaktní telefon: 602 651 242

Kontaktní datová schránka: 4eavn9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE JIŘICE.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky REVITALIZACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE JIŘICE zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Šíp – zahradní architektura a služby, s.r.o. (281 04 064) Dodavatel 2 376 440,00 Kč Kč vč. DPH
1 964 000,00 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap