Obchodní podmínky - S M L O U V A O D Í L O

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice - II. etapa zadávané zadavatelem Obec Jindřichovice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Obchodní podmínky - S M L O U V A O D Í L O

Popis informace či souboru

Předmětem díla je ´Stavební úprava chodníků podél bývalého průtahu, Jindřichovice – II. etapa´ podle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, IČ 263 92 526, projektant: Ing. Petr Král, ČKAIT 0301080, zak. č. 1152016 z 04/2017 a v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. 2454/16/SÚ/Mu ze dne 13.7.2016. Stavba se nachází v obci Jindřichovice. Jedná se o pokračování z realizace první etapy stavby, která zahrnovala opravu krytu vozovky, osazení nových kamenných obrub včetně základu, a dosypání R-Materiálu za obrubu, dle rozsahu budoucích chodníků a sjezdů.
Druhá etapa zahrnuje svrchní konstrukce chodníků, sjezdů a opravu krytu vedlejších komunikací.

Datum uveřejnění

30. 6. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap