Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312 zadávané zadavatelem Obec Jindřichovice pod Smrkem. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby "Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v JIndřichovicích pod Smrkem č.p.312". Jedná se o trvalou stavbu , jejímž účelem je dosažení úspor energie a snížení tepelných ztrát budoby a tím i snížení provozních nákladů na vytápění. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí
v obci a snížení energetické náročnosti budovy.
Zateplení objektu je navrženo dle ČSN 73 0540. Pro návrh součinitele prostupu tepla skladeb zateplení jsou brány doporučené hodnoty. Fasáda objektu bude zateplena pomocí kontaktního zateplení ETICS, sokl provětrávanou
skladbou s pohledovými cementovláknitými deskami. Sokl pod úrovní terénu min. do hloubky 1,0m pod terénem bude zateplen deskami EPS Perimetr s ochranou nopovou fólií, která bude součástí drenážního systému pro odvod podzemní vody z prostoru přiléhajícího k podzemním konstrukcím objektu. Střecha bude zateplena v úrovni podlahy půdního prostoru, mimo částí které jsou již zatepleny (půdní vestavba auly). Podlaha na terénu zateplena nebude. Podlaha 1.NP bude zateplena v prostoru nad suterénem zateplením
stropu suterénu.
Na fasádu bude aplikován certifikovaný systém, některého z dodavatelů kompletních systémů zateplení ETICS. Podklad pro aplikaci ETICS musí splňovat požadavky dané normou a specifické požadavky dané dodavatelem systému. Na fasádě budou obnoveny v maximální míře původní architektonické prvky. Jedná se o římsy, nadokenní a parapetní římsy, soklové římsy, bosáže, šambrány kolem oken, řešení vstupního portálu a různé solitérní štukové prvky. Úroveň původní spodní soklové římsy bude v novém řešení úrovní nového soklu, kterého tvoří provětrávaná fasáda z cementovláknitých pohledových desek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

498

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Jindřichovice pod Smrkem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 956 611,56 bez DPH (12 047 499,99 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

6. 9. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEVELOPER CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Petr Jirkův

Kontaktní e-mail: developer.cz@wo.cz

Kontaktní telefon: +420 603 448 977

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GALLOS spol. s r.o. (25047485) Dodavatel 12 428 005,59 Kč vč. DPH
10 271 079,- Kč bez DPH
Tria Stav s.r.o. (25999745) Uchazeč 12 752 321,68 Kč vč. DPH
10 539 108,83 Kč bez DPH
Mydlochova stavební s.r.o. (60934158) Uchazeč 12 749 993,12 Kč vč. DPH
10 537 184,40 Kč bez DPH
BVS HK s.r.o. (25923579) Uchazeč 12 821 631,90 Kč vč. DPH
10 596 390,- Kč bez DPH
Vohnout- THERMOCOLOR s.r.o. (60110449) Uchazeč 12 771 182,35 Kč vč. DPH
10 554 696,16 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap