Kanalizace a ČOV Jičíněves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Jičíněves zadávané zadavatelem Obec Jičíněves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jičíněves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Jičíněves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nové čistírny odpadních vod (ČOV) o kapacitě 400 EO na jižním okraji obce Jičíněves, výstavba gravitační kanalizace v délce 2 676,42 m, vodovodní přípojky k ČOV v délce 168,85 m, vodovodní řad k ČOV v délce 87,72 m, čerpací stanice a kanalizačního výtlaku v areálu ČOV, odtoku a obtoku ČOV, areálu ČOV, příjezdové komunikace k ČOV délky 232 m a přípojky nn k ČOV délky 305 m.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále stavební práce spojené s výstavbou kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v obci Jičíněves.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

638676

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232400-6, 45232420-2

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Jičíněves

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

49 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.

Kontaktní e-mail: zakazky@institut-vz.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Jičíněves.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Jičíněves zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavoka Kosice, a.s. (25275119) Uchazeč 55 990 544,56 Kč vč. DPH
46 273 177,32 Kč bez DPH
VHS BOHEMIA a.s. (47910305) Uchazeč 58 079 672,65 Kč vč. DPH
47 999 729,46 Kč bez DPH
Stavitelství Řehoř, s.r.o. (25075543) Uchazeč 58 081 032,52 Kč vč. DPH
48 000 853,32 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 60 317 782,- Kč vč. DPH
49 849 407,- Kč bez DPH
HAKOV, a.s. (Společnost pro Jičíněves) (48392855) Uchazeč 57 420 273,64 Kč vč. DPH
47 454 771,60 Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (Sdružení - Kanalizace a ČOV jičíněves 2016) (25374311) Uchazeč 58 604 974,34 Kč vč. DPH
48 433 863,09 Kč bez DPH
KVIS Pardubice a.s. (Sdružení firem Jičíněves) (46506934) Uchazeč 51 464 625,- Kč vč. DPH
42 532 748,- Kč bez DPH
Energie - stavební a báňská a.s. (45146802) Uchazeč 35 854 036,76 Kč vč. DPH
29 631 435,34 Kč bez DPH
VPK Suchý s.r.o. (27085201) Uchazeč 55 265 106,72 Kč vč. DPH
45 673 641,92 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap