Jičíněves – restaurování pomníků obětem světových válek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Jičíněves – restaurování pomníků obětem světových válek zadávané zadavatelem Obec Jičíněves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jičíněves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Jičíněves – restaurování pomníků obětem světových válek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v restaurování pomníků padlým na území obce Jičíněves, Labouň a Žitětín. Služby budou poskytnuty dle restaurátorských záměrů zpracovaných akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem, se sídlem Hyacintová 2819/6, 106 00 Praha 10, IČO: 664 80 931.
V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude restaurován
• pomník padlým v obci Jičíněves, který stojí na konci obce Jičíněves, u silnice směrem na Liběšice a Češov. Restaurování by mělo v zásadě proběhnout výlučně konzervační metodou. V průběhu čištění díla bude dbáno na zachování patiny kamene. Největším zásahem do stávající podoby díla bude přeřešení úpravy jeho okolí, kdy je navrhováno odstranit stávající oplocení a nahradit jej oplocením provedeným podle nalezené starší fotografie. Betonové obrubníky lemující přístupovou cestu je navrženo nahradit tzv. šlapáky z pískovce odpovídajícího strukturou a barevností kameni originálních částí pomníku.
• pomník padlým v 1. světové válce, který stojí v obci Labouň nedaleko č.p. 40, u silnice směrem na Žitětín. Stav pomníku vyžaduje provedení konzervačního zásadu, který umožní sanovat poškození, která by v budoucnu mohla vést k mnohem závažnějším defektům ohrožujícím samotnou existenci pomníku. Restaurování by mělo proběhnout kombinací konzervační a rekonstrukční metody.
• pomník padlým v 1. a 2. světové válce stojící na konci obce Jičíněves, Žitětín, u silnice směrem na Labouň. Stav pomníku vyžaduje provedení komplexního restaurování. Restaurování by mělo proběhnout kombinací konzervační a rekonstrukcí metody.
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze 1 této zadávací dokumentace.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Veřejná zakázka byla zadávána v uzavřené výzvě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

771 680 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

771 680 bez DPH (887 432,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

19. 4. 2021, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Jičíněves – restaurování pomníků obětem světových válek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 1 9. 6. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 9. 6. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 6. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap