Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka zadávané zadavatelem Obec Jevišovka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevišovka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy obecního úřadu s přístavbou mateřské školy. Jedná se o novou přístavbu ke stávajícímu objektu a rozšíření stávající herny s terasou pro výstup z herny. Součástí předmětu veřejné zakázky je také přeložka vodovodu, plynovodu a vedení nízkého napětí, dešťová kanalizace, komunikace a zpevněné plochy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/jevisovka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 768 205,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PPE.CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@ppe.cz

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap