Oprava místní komunikace- ulice mezi Družstevní a Ve Smrčinách

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace- ulice mezi Družstevní a Ve Smrčinách zadávané zadavatelem Obec Jevany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jevany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace- ulice mezi Družstevní a Ve Smrčinách

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava místní komunikace – ulice mezi Družstevní a Ve Smrčinách“ je oprava místní komunikace (dle zákona o pozemních komunikacích je tato ve vlastnictví obce-veřejného zadavatele), která se nachází na pozemcích p. č. 288/36 o výměře 3271m² ostatní plocha, pozemku p. č. 288/102 o výměře 296m² ostatní plocha a pozemku p. č. 288/143 o výměře 810m² ostatní plocha, které jsou zapsány na LV č. 10001, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, k. ú. Jevany, obec Jevany. V rámci oprav budou provedeny vysprávky a doplnění povrhu do jednotné úrovně, budou zřízeny vjezdy na jednotlivé přilehlé pozemky a bude proveden jednotný a finální asfaltový povrch.

Shora specifikované pozemky, na nichž je vystavěna místní komunikace nejsou chráněny (dle zákona o ochraně území a podle jiných právních předpisů). V rámci předmětu veřejné zakázky nebudou nijak měněny odtokové poměry. Pro realizaci oprav nejsou žádné související ani podmiňující investice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

695 837,91 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 7. 2016, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Václav Svoboda

Kontaktní e-mail: svoboda.venda@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420606848293

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace- ulice mezi Družstevní a Ve Smrčinách.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podávání nabídek 23. 6. 2016 Zobrazit
příloha č. 1 0. 0. 0000 Zobrazit
příloha č. 2 0. 0. 0000 Zobrazit
příloha č. 3 0. 0. 0000 Zobrazit
příloha č. 4 0. 0. 0000 Zobrazit
Smlouva o dílo 1. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1., ke smlouvě o dílo 22. 12. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap