Kanalizace Jetětické Samoty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace Jetětické Samoty zadávané zadavatelem Obec Jetětice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jetětice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace Jetětické Samoty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace v místní části obce Jetětice, Jetětických Samotách. Splaškové vody budou přivedeny kanalizačním řadem S2, DN 250, Ultra Rib2, SN10 v délce 285 m na stávající ČOV 90 EO. Součástí kanalizačního řadu S2 je 14 ks bet. kanalizačních šachet s litinovými poklopy. V místě napojení na stávající jednotnou kanalizační síť bude zhotoven monolitický dešťový oddělovač z vodo-stavebního betonu C 30/37, obdélníkového půdorysu 2,05x1,70 m s čedičovým obkladem dna proti obrusu. V trase kanalizačního řadu S2 bude dále zhotoven řízený zemní protlak s vtažením PE d 315 mm v dl. 6,5 m.
Předmětem plnění je dále dopravně-inženýrské opatření, vytýčení inženýrských sítí v místě stavby, geodetické vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a provedení kamerové zkoušky kanalizačního řadu S2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Jetětice, okr. Písek, JČ kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 414 916,- bez DPH (1 712 048,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 225 252,- bez DPH (1 482 554,92 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 225 252,- bez DPH (1 482 554,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

1. 6. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 Č. Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kamil Rucký

Kontaktní e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní telefon: +420702058505

Kontaktní datová schránka: 9sr8dss

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace Jetětické Samoty.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap