Obec Jestřebí-chodníky podél silnice III/26832

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Jestřebí-chodníky podél silnice III/26832 zadávané zadavatelem Obec Jestřebí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Jestřebí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Jestřebí-chodníky podél silnice III/26832

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve vybudování nové komunikace pro pěší v celkové délce 763,2 m, přechodu pro chodce v délce 6,5 m, odvodnění, sadových úprav a nasvícení přechodu pro chodce v souladu se zadávacími podmínkami v rozsahu dle přílohy č. 2 a 3 této výzvy k podání nabídky, kterou tvoří projektová dokumentace a výkazy výměr, zpracovaná projektovou kanceláří LUCIDA s.r.o., sídlem Marie Cibulkové 34, Praha 4, pod zakázkovým číslem 6673-3 ze dne 17.10.2013.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1 – Stavební úpravy chodníků

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Jestřebí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 792 000,- bez DPH (4 588 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2014, 13:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Karel Schreiner

Kontaktní e-mail: obec@jestrebi.eu

Kontaktní telefon: 487877133

Kontaktní datová schránka: v2xbsq3

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Jestřebí-chodníky podél silnice III/26832.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap