Javorník - vodní zdroj, vodojem, ČOV, vodovod a kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Javorník - vodní zdroj, vodojem, ČOV, vodovod a kanalizace zadávané zadavatelem Obec Javorník. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Javorník

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Javorník - vodní zdroj, vodojem, ČOV, vodovod a kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba vodohospodářského díla, které je určeno k trvalému zásobení obyvatel obce Javorník pitnou vodou a k likvidaci splašků. Stavba tohoto vodohospodářského díla je členěna na stavební objekty:
SO 01 – ČOV
SO 02 – VDJ
SO 03 – Vodojemy
SO 04 – Kanalizace
SO 05 – Vodní zdroj
SO 06 – Přípojky vodovodu a kanalizace
Stavba bude po dokončení díla sloužit k zásobení obce pitnou vodou a k odvedení a likvidaci splaškových odpadních vod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 869 906,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 9. 2017, 16:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Javorník - vodní zdroj, vodojem, ČOV, vodovod a kanalizace.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap