Změna účelu užívání části základní školy na prostory mateřské školky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Změna účelu užívání části základní školy na prostory mateřské školky zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Změna účelu užívání části základní školy na prostory mateřské školky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázkyje provedení stavebních úprav stávající části základní školy v Janovicích u Frýdku – Místku pro účely samostatného oddělení mateřské školky. V rámci tohoto dílabude stavebně upravená stávající vnitřní dispozice předmětného prostoru, vybudování nového sociálního zařízení pro děti, šatny pro učitele, přípravna jídel, šatny a s tím související stavební práce přesně specifikované v projektové dokumentaci. Součásti díla je i přestěhování stávající cvičné kuchyně, vybudování únikového požárního schodiště včetně zastřešení, dodávka nových zařizovacích předmětů dle specifikace, dodávka a montáž VZT, úprava elektroinstalace, úprava vytápění a další související práce, které jsou nutné k řádnému dokončení díla tak, aby bylo funkční a užíváni schopné.
Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací z 02/2015, zpracovanou Ing. Janem Pospíšilem – POSPÍŠIL PROJEKTY, Opava, Bílovecká 2411/1, IČ: 68317611, DIČ: CZ7404065471.
Maximální předpokládaný rozsah této zakázky je 2.500.000, -Kč s DPH. S ohledem na aktuální potřebu zadavatele si zadavatel vyhrazuje právo rozsah díla měnit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Janovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 066 115,- bez DPH (2 500 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: místostarosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Svatopluk Běrský

Kontaktní e-mail: s.bersky@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: 727962292

Kontaktní datová schránka: ruwaypi

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Změna účelu užívání části základní školy na prostory mateřské školky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 1. 6. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 1. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 18. 6. 2015 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 12. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 1 24. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap