Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2019 zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2019

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení oprav místních komunikací na území obce Janovice v roce 2019. V rámci udržovacích prací bude provedena zejména celoplošná pokládka živice, úprava detailů napojení komunikace na vjezdy k rodinným domům, příprava stávajícího podkladu (např. vyčištění, odstranění poškozených povrchových a konstrukčních vrstev povrchu vozovky, podsyp, apod.) pod celoplošnou pokládku asfaltového povrchu, úprava povrchu vozovky u poklopů, obrubníků a krytů vodovodních zařízení. Dále zajištění demontáže a zpětné montáže příčných odvodňovacích žlabů vozovky, zařezání napojovací spáry v místě styku s navazující vozovkou a její následné zalití asfaltovou emulzí. Výčet objemu oprav je vyjmenován v příloze této výzvy. Udržovací práce budou realizovány dle této zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2019“.
Termín dokončení prací do 31. října 2019. Maximální předpokládaný rozsah této veřejné zakázky je do 2.000.000, - Kč s DPH. S ohledem na aktuální potřebu zadavatele si zadavatel vyhrazuje právo rozsah díla měnit, tedy rozšířit nebo snížit a to i v průběhu prací. Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Janovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 498 865,41 bez DPH (1 813 627,15 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1.802606,21 bez DPH (2 181 153,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2019, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Svatopluk Běrský

Kontaktní e-mail: starosta@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: 727962290

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2019.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap