Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v obci Janovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v obci Janovice zadávané zadavatelem Obec Janovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Janovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v obci Janovice

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení zahrnuje vypracování dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (dále „DÚR“), dokumentace ke stavebnímu povolení (dále „DSP“), dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (dále „DZS/DPS“) včetně všech potřebných průzkumů, výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní činnosti, a to pro všechny stupně projektové dokumentace, organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby (VRD) a poradenskou činnost při přípravě financování a administrace dotace z národních zdrojů, programu Podpora bydlení 2016-2020 a při zajištění závěrečného vyhodnocení akce (“ZVA“) včetně obstarání příslušných souvisejících činností.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Janovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

700000,-Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Janovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ing. Gabriela Milotová

Kontaktní e-mail: mistostarosta@obecjanovice.cz

Kontaktní telefon: +420 558 681 039

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v obci Janovice.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap